Klachten

Heeft u een klacht

U mag ervan uitgaan dat elke therapeut haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiƫnten en voor de kwaliteit van de therapie.
De eerste stap is het aangaan van een gesprek met uw zorgverlener. Het is mogelijk dat de zorgverlener zich niet bewust is dat u ontevreden bent. Door een gesprek aan te gaan kan misschien het probleem worden opgelost of uitgepraat.
Indien het niet lukt om tot een oplossing te komen met de zorgverlener kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.
De praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Dit betekent dat u met eventuele klachten terecht kunt bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

U kunt klachten indienen via klachtenloketparamedici.
Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de procedure.