Specialisaties

Oefentherapie

De Oefentherapeut Cesar/Mensendieck

Bijna iedereen heeft wel een last van rug-, nek-, schouder-, bekkenklachten of hoofdpijn. Vaak gaat dat vanzelf weer over. Soms blijven deze klachten langer bestaan of keren steeds terug. Ook kunnen klachten ontstaan als gevolg van ziekte, een ongeval, operatie of door het ouder worden.
De oefentherapeut Cesar/Mensendieck richt zich op het behandelen van klachten die samenhangen met bewegen, al dan niet veroorzaakt door een ziekte of aandoening.
De oefentherapeut geeft u inzicht in uw houding- en bewegingsgewoonten tijdens uw dagelijkse bezigheden, werk, hobby’s en sport, en hoe dit van invloed kan zijn op uw klachten. Door middel van gerichte oefeningen en adviezen worden houdingen en bewegingen verbeterd. Zo nodig worden verzwakte spiergroepen getraind en overbelaste spieren ontspannen, waardoor het lichaam weer in balans komt.
Naast inzicht in uw houding- en bewegingsgewoonten wordt aandacht besteed aan bewustwording hoe het lichaam kan reageren op pijn, (over) belasting en spanningen, en hoe hier mee om te gaan.

Er zijn een groot aantal lichamelijke klachten waarmee u terecht kunt bij de oefentherapeut.
Hieronder staat een link naar de folders van de meest voorkomende klachten die behandeld worden door de oefentherapeut. Mocht u klacht er niet bij staan, dan kunt u altijd contact opnemen om vragen te stellen en te overleggen of oefentherapie iets kan betekenen bij uw klacht.

Cesar/Mensendieck

Parkinson

Wat is parkinson?

Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde zenuwcellen in de hersenen af. Deze cellen produceren de stof dopamine. Hierdoor ontstaat er een tekort aan dopamine. De hersenen hebben dit stofje nodig om goed te kunnen werken en de spieren goed aan te kunnen sturen. Door een tekort aan dopamine ontstaan er problemen met bewegen en andere problemen zoals bijvoorbeeld mentale problemen. De klachten die ontstaan verschillen per persoon. Trillende handen, stijfheid en bewegingstraagheid zijn vaak voorkomende klachten van de ziekte van Parkinson, waardoor het uitvoeren van dagelijkse bezigheden zoals aankleden, opstaan uit een stoel, en lopen moeilijker wordt.

Behandeling Parkinson

De behandeling wordt aangepast aan uw persoonlijke situatie en hulpvraag. Er worden oefeningen op maat aangeboden. Het kan tijdens de behandeling gaan om bijvoorbeeld het verbeteren van het evenwicht, verminderen van stijfheid in uw spieren, verbeteren van spierkracht, verbeteren van lichaamshouding, verbeteren van het lopen en zo veilig mogelijk uitvoeren van transfers zoals het opstaan uit een stoel

Zorg voor Parkinson.

ParkinsonNet is een netwerk die is bedoeld om de kwaliteit van zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson te verbeteren. Omdat Parkinson een complexe aandoening is die op meerdere gebieden in het lichaam problemen kan veroorzaken werken neurologen, parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, diëtistes en logopedisten samen om de juiste zorg te kunnen verlenen.

Meer informatie is er te vinden op www.parkinsonnet.nl

Mensen met Parkinson kunnen zowel individueel in de praktijk als aan huis behandeld worden. 

Parkinson
Parkinson

Multiple Sclerose

Wat is MS?

MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. De zenuwen in het centrale zenuwstelsel worden omgeven door een beschermende isolatielaag, ook wel myeline genoemd. Bij MS wordt door nog onbekende oorzaken de myeline aangevallen. Als de aanval stopt en de ontsteking wegtrekt verminderen de klachten. Deze aanvallen (schub) laten echter wel harde plekken (littekens) in het zenuwstelsel achter. Multiple (meervoudige) sclerose (littekens) ontstaan in het zenuwstelsel. Door deze beschadigingen in het centrale zenuwstelsel merkt de patiënt een langzame algehele achteruitgang.

Symptomen MS

Het verloop van MS is onvoorspelbaar. Het onderdeel van het centrale zenuwstelsel dat wordt aangetast, bepaalt welke symptomen kunnen optreden. Dit kan leiden tot verschillende klachten, zoals extreme vermoeidheid, uitvalsverschijnselen, krachtsverlies, oogproblemen of geheugenproblemen. Het verloop van de ziekte kan ten dele beïnvloed worden, onder andere door het gebruik van bepaalde medicatie.

Behandeling MS

De behandeling van MS is afhankelijk van de klachten die u ervaart. De behandeling kan bijvoorbeeld worden gericht op het in beweging houden van spieren en gewrichten, spierkracht onderhouden, het optimaliseren van het houding- en bewegingspatroon, oefeningen gericht op het onderhouden van het evenwicht en balans en het verbeteren of onderhouden van de ademhaling. De behandeling is gericht om zo optimaal mogelijk de dagelijkse bezigheden, werk, zorg voor kinderen uit te kunnen voeren.

MS Netwerk Groningen

Het MS netwerk Groningen is ontstaan vanuit het MS Centrum Noord Nederland om de multidisciplinaire zorg aan MS patiënten te optimaliseren in en rondom de provincie Groningen. Doordat MS een effect kan hebben op bijna alle aspecten van het menselijk leven kan het noodzakelijk zijn dat diverse zorgverleners ingeschakeld kunnen worden.

Specialisaties
Multiple Sclerose

Netwerk Chronische pijn

Wat is chronische pijn?

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van uw lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Denk bijvoorbeeld aan uw hand branden aan een hete pan en direct uw hand terugtrekken, waardoor erger letsel wordt voorkomen. Of dat u door uw enkel zwikt en u tijdelijk u enkel ontziet, zodat het letsel zich kan herstellen. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandelen van de oorzaak, gaat deze pijn weer over.
Pijn kan echter ook chronisch worden. Chronische pijn is pijn die langer dan 3 maanden blijft bestaan en er is geen relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel.
Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie. Uitgangspunt van de behandeling is dat u weer grip krijgt op de klachten en de kwaliteit van het leven verbetert.

Hulp bij chronische pijn

Om goede hulp te kunnen bieden bij chronische pijnklachten hebben oefentherapeuten het Netwerk Chronische Pijn ontwikkeld. Door de oefentherapeuten aangesloten bij dit netwerk wordt gewerkt met een protocol ten aanzien van chronische pijn. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van chronische pijn worden gehanteerd.
Chronische pijn
Logo Chronische pijn

Artrose

Wat is Artrose

Artrose is een aandoening van de gewrichten. Een gewricht wordt meestal gevormd door twee botten. Om de uiteinden van die botten ligt een gladde bekleding, het gewrichtskraakbeen. Dit zorgt ervoor, dat de botuiteinden ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Artrose is een reumatische ziekte waarbij het kraakbeen dunner en zachter wordt of soms geheel verdwijnt. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het onderliggende bot en kunnen in sommige gevallen osteofyten (kleine bot-uitsteeksels) bij de randen van het gewricht ontstaan doordat het gewricht de druk minder goed kan opvangen. Artrose komt voornamelijk voor in de gewrichten van de nek, lage rug, heupen, knieën en handen. Als gevolg van de artrose ervaren patiënten vaak pijnklachten en stijfheid die hun belemmeren tijdens het dagelijkse bezigheden.

Behandeling Artrose

De behandeling van artrose richt zich op het verminderen van beperkingen in het dagelijks leven die door de artrose zijn ontstaan. U wordt begeleid in hoe u met de stijfheidsklachten en pijnklachten kan omgaan die zijn veroorzaakt door de artrose. Ook leert u oefeningen en beweging van licht naar zwaarder op te voeren zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de artrose.  U krijgt toegang tot de website van het Artrose Netwerk met informatie over artrose, oefenprogramma en adviezen betreffende sporten, hulpmiddelen etc. 

Artrose netwerk
Artrose bewegen

Slaapoefentherapie

Slaap- oefentherapie

Wat is Slaapoefentherapie?

Iedereen slaapt wel eens slecht. Dit heeft niet direct gevolgen voor de gezondheid. Maar als u langere tijd slecht slaapt is dit niet alleen een nachtelijk probleem, omdat slecht slapen doorwerkt in u dagelijks functioneren. Slaap is nodig voor lichamelijk herstel, mentale opruimwerkzaamheden, verversen van je leervermogen, geheugen borgen, creatieve ingevingen, verwerken van emoties en gebeurtenissen en emotieregulatie. Hierdoor kan door slecht slapen klachten ontstaan zoals vermoeidheid, slechte concentratie en een kort lontje.

Er is sprake van slaapproblemen bij:

  • Moeite met inslapen
  • Moeite om ’s nachts weer in te slapen na het wakker worden
  • Vroeg wakker worden en dan niet meer kunnen slapen
  • Niet voldoende uitgerust zijn na de slaap
  • Overmatige slaperigheid en weinig energie overdag

Behandeling

De oefentherapeut helpt om inzicht te krijgen in hoe persoonlijke zorgen, verkeerde slaapgewoonten en/of lichamelijke klachten de slaapklachten veroorzaken of versterken. We geven ademhalings- en ontspanningsoefeningen en wanneer wenselijk en /of nodig, cognitieve gedragstherapie, d.w.z. denkpatronen veranderen in positieve en neutrale denkpatronen.

Netwerk Slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie is gebaseerd op recent wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, goed toepasbare aanpak. 
Slaapproblemen

Adres

Oefentherapie Winschoten

S.W. Schortinghuisstraat 6
9671 CR Winschoten

Telefoon: 0597 – 425243
Mobiel: 06 – 23107968 

Diversen

Algemene voorwaarden

Kwaliteitsregister

Klachten