Werkwijze

Verwijzing 

U kunt via de huisarts of specialist verwezen worden of u kunt op eigen initiatief contact opnemen. De praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck is direct toegankelijk en daarom is een verwijzing is niet meer nodig.
Als u zonder verwijsbrief bij ons komt wordt er eerst een screening gedaan. Een screening bestaat uit een aantal vragen die u worden gesteld om na te gaan of oefentherapie voor uw klacht een geschikte behandeling is.

Eerste behandeling

Als u voor de eerste keer komt wordt er een intake afgenomen en een lichamelijk onderzoek gedaan. Aan hand van de gegevens die worden verzameld tijdens de intake en het lichamelijk onderzoek wordt er in overleg een behandelplan opgesteld. 

Hierna kan de behandeling beginnen. U krijgt oefeningen om de pijn te verminderen, spieren te ontspannen en spieren te versterken. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van uw houding en bewegingspatroon in relatie tot uw klacht. U krijgt inzicht in waarom u de klachten heeft gekregen, wat u er aan kunt doen om ze te verminderen en hoe u deze klachten in de toekomst kunt voorkomen.

Aan huis behandelen.

Als u niet in staat bent naar de praktijk te komen dan kan er op verwijzing aan huis worden behandeld. 

Verslag aan de verwijzer

Nadat de behandeling is beëindigd wordt een eindverslag naar de huisarts gestuurd. Indien u bent verwezen door een specialist gaat er een eindverslag naar zowel de specialist als huisarts.

Werkwijze

Adres

Oefentherapie Winschoten

S.W. Schortinghuisstraat 6
9671 CR Winschoten

Telefoon: 0597 – 425243
Mobiel: 06 – 23107968 

Diversen

Algemene voorwaarden

Kwaliteitsregister

Klachten